Новини

Най-масовото образователно събитие в света се проведе сред над 800 деца от България

<h1 style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: 22.82666778564453px; break-after: avoid-page; font-size: 16pt; font-family: 'Calibri Light'; color: #2e74b5; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong>800 българчета празнуват най-масовия празник за развитие на емоционалната интелигентност</strong></h1> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 15.693333625793457px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;">&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><em><span style="color: #5b9bd5;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">POP-UP </span></span></em><em><span style="color: #5b9bd5;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Фестивал е най-масовото образователно събитие за развитие на емоционалната интелигентност при децата. Събитието се празнува в края на ноември, когато е Световния ден на детето и е подкрепено от </span></span></em><em><span style="color: #5b9bd5;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">UNICEF</span></span></em><em><span style="color: #5b9bd5;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">и ООН. За първа година инициативите от събитието са адаптирани на български и над 800 български деца бяха част от фестивалните активности у нас.</span></span></em></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Тази година в над 25 локации в страната специалисти в работата с деца бяха доброволци-организатори на най-мащабното събитие за развитие на емоционална интелигентност в света &ndash; Фестивалът &bdquo;POP-UP&rdquo;. Фестивалните активности са предназначени за деца, родители, учители и психолози, и имат за цел да запознаят децата с успешните начини за регулиране на емоциите, общуване с другите без проява на насилие или агресия, толерантност и екипност в общите цели и задачи. Активностите са създадени от авторитетни психолози и педагози с цел да имат образователен характер и да подобрят учебната и домашната среда.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Международен организатор на събитието е &bdquo;Six Seconds&rdquo; &ndash; най-мащабната организация за емоционална интелигентност в света, подкрепена от </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">UNICEF </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">и ООН в дългогодишната мисия да провежда образователни активности сред децата в над 160 държави.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">За първа година </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&ldquo;POP-UP&rdquo;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Фестивалът се случва масово в България благодарение на националния партньор </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&ldquo;FUN</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">тазия&ldquo;, които адаптираха активностите за българските деца, учители и родители. </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&ldquo;FUN</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">тазия&ldquo; си партнира с авторитетни международни структури като </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">CASEL, &ldquo;Committee for Children&rdquo;, Harper Collins, ASHOKA, UNICEF</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">и други в организирането, като за България тази година участваха над 800 деца от над 14 града.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&bdquo;Фестивалът е нещо нужно за децата ни. Той е добрият пример, че заедно можем да случваме полезни и вдъхновяващи неща. Затова отново искам да благодаря на всички наши партньори както в чужбина, така и в България. Тези 25 учебни заведения и организации доказват още веднъж, че има професионалисти, които работят с нужната страст, експертност и сърце с децата ни.&ldquo;</span></em></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&ndash; сподели Полина Коцева, координатор на фестивалните активности в страната и основател на &bdquo;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">FUN</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">тазия&ldquo;.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Темата за емоционалната интелигентност при децата възниква сравнително късно в България, докато в почти всички други европейски държави се прилага в образователните системи от години. &bdquo;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">FUN</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">тазия&ldquo; е първата организация, която създава и разпространява конкретни ресурси за работа с децата по научно-доказаните и утвърдени образователни методики за развитие на емоционалната интелигентност.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&bdquo;Това е важно, защото десетките проучвания в ЕС и САЩ доказват красноречиво, че тази работа с децата води до тяхната по-добра концентрация и колаборативност, служи като превенция от актове на тормоз и агресия, подобрява академичната успеваемост и редуцира стреса и емоционалните травми. Дори нашите съседки и институциите им са осъзнали колко е важно това за здравето на нашите деца и обществото, в което живеят&ldquo;</span></em></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&ndash; сподели Полина Коцева и допълни, че вече над 400 български специалисти в работата с деца използват активно материалите за развитие на емоционална интелигентност, създадени от &bdquo;</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">FUN</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">тазия&ldquo;.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Организаторите на </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">POP-UP </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Фестивал обещаха догодина отново да има адаптирани материали за българските деца и фестивалът да се случи в България.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 22px; font-size: 11pt; font-family: Calibri; caret-color: #000000; color: #000000; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">В тази връзка Полина Коцева сподели: <em>&bdquo;Имаме честта да работим с авторитетни структури като експертите от Института за ЕИ към Университета в Йейл и професионалистите от &bdquo;</em></span></strong><strong><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">Six Seconds</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri;">&ldquo;. Преди броени дни станахме първата частна организация, която е партньор по Програмата за глобално развитие на ООН до 2030г. Добрата обратна връзка от специалистите у нас ни мотивира да създаваме и адаптираме важните за развитие на ЕИ при децата материали, които вярваме, че ще достигат до все повече български деца и родители.&ldquo;</span></em></strong></p> <p><a style="color: #954f72; text-decoration: underline;" href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1950774141885687&amp;type=1&amp;l=f979922352"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Снимки от фестивалните активности</span></a></p> <ul> <li><a style="color: #954f72; text-decoration: underline;" href="http://www.act4sdgs.org/partner/funtazia"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Партньорство на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">FUN</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">тазия с ООН (страница на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">FUN</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">тазия като партньор по програмата до 2030г.)</span></a></li> <li><a style="color: #954f72; text-decoration: underline;" href="https://www.6seconds.org/ucd/partner/"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Партньорство на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">FUN</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">тазия по провеждане на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">POP-UP </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Фестивал в сайта на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">SixSeconds (страница с всички международни партньори)</span></a></li> <li><a style="color: #954f72; text-decoration: underline;" href="http://funtazia.bg/pop-up-festival/"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Сайт на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">FUN</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">тазия за </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">POP-UP</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Фестивал</span></a></li> <li><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Сайт на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Six Seconds</span></li> <li><a style="color: #954f72; text-decoration: underline;" href="http://www.eqbulgaria.com/"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Сайт на </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">FUN</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">тазия &ndash; ресурси за емоционална интелигентност</span></a></li> </ul>

Най-масовата международна инициатива за развитие на Емоционална Интелигентност при деца - За първи път в България

<p> Полина Коцева е со бственик на FUNтазия - Център за работа с деца, комбиниращ различни подходи за възпитание, образование и отглеждане на деца. </p> <p> Нейният център още преди 3 години стартира работа и проучвания по темата за емоционалната интелигентност при деца и нейното развитие. По настоящем FUNтазия е единственият официален партньор и представител за България на най-голямата международна организация за развитие на Емоционална интелигентност (EQ). По линия на тази колаборация, екипът на Полина Коцева тази година ще проведе за първи път в България най-мащабното международно събитие за развитие на EQ при деца. </p> <p> Говорим с г-жа Коцева по темата за предстоящите инициативи и начините да се включим в тях. </p> <ol> <li> <strong> Вие сте организатор за България и партньор на международното събитие POP-Up festival - за равитие на емоционална интелигентност при деца. Разкажете ни повече за инициативата. </strong> </li> </ol> <p> POP-UP Festival е международна инициатива, която се провежда от години насам в над 150 държави. На междунарнодно ниво е организирана от "Six Seconds" - първата и най-голяма международна организация посветена изцяло на развитието на Емоционалната Интелигентност с над 65 000 членове от всички краища на света. </p> <p> За първа година POP-UP Фестивалът ще бъде организиран за деца от България, тъй като тази година за пръв път има адаптация на необходимите материали на български от екипа на FUNтазия. От година насам екипът ни е съсредоточен именно в това да адаптира международните методики и ресурси в авторски материали на български език за работа с деца по развитие на Емоционална интелигентност. За реализацията работим тясно с международните изследователски и експертни организации за развиването на Емоционална интелигентност при децата от най-ранна детска възраст. </p> <p> От тази година FUNтазия е един от 30-те международни партньори за организирането и провеждането на POP-UP Festival по света. </p> <p> Заедно с нас като ключови партньори в международната инициатива участват и авторитетните организации UNICEF, CASEL, Committee for Children, Harper Collins Publishers, SABIS® и др. </p> <ol start="2"> <li> <strong>Какво представлява самият фестивал?</strong> </li> </ol> <p> Това е фестивал за приятелството, съпричастността, радостта от това да бъдем заедно. В поредица от игри за развитие на емоционална интелигентност, дискусии за деца и родители, специални инициативи за развиване и регулиране на емоционалния свят - ще прекараме време заедно и ще наблегнем на тези фундаментални теми от детското развитие – способността ни да разбираме и чувстваме себе си и околните, да вземаме адекватни и полезни решения, да изграждаме здравословни и трайни взаимоотношения с останалите. </p> <p> Заедно ще направим тези много съществени стъпки в развиването на емоционална и социална интелигентност, чрез материали, изработени от някои от най-добрите психолози и педагози и изследователи в света. </p> <ol start="3"> <li> <strong> Кога и къде ще се проведе фестивалът и кой ще може да се включи в него? </strong> </li> </ol> <p> Фестивалът ще се проведе по случай Световният Ден на детето на 22.11.2018г. с подкрепата на ООН. Фестивалните активности са част от инициативите в Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030г. Благодарение на доброволци – директори на училища и детски градини, учители, организации, психолози и родители - фестивални активности ще има в цялата страна от 22 до 25 Ноември включително. <br/> <strong>В София POP-UP Festival планираме да случим на 24 Ноември.</strong> Местата, подходящи за подобен тип събитие за деца и родители не са много. Радваме се, че в лицето на <a href="http://www.icn.bg/">Internet Corporated Networks</a>, една компания с изключително съзнателно развита социална политика – открихме партньор в провеждането на инициативата. Те ще бъдат наши домакини с двете уютни зали в ICN University. Скоро възможността за записване за участие в това събитие ще бъде достъпна на адрес: <a href="http://www.eqbulgaria.bg/">www.eqbulgaria.bg</a> </p> <p> Всеки, наистина ВСЕКИ би могъл да бъде доброволец за провеждането им на местно ниво – както в училища, детски градини, в отделни класни стаи, така и във всяко едно отделно домакинство. <strong> Всеки, който има желание да бъде доброволец и да организира фестивални активности в своя град, може да направи своята заявка на </strong> <strong> </strong> <a href="http://www.funtazia.bg/pop-up-festival"> www.funtazia.bg/pop-up-festival </a> . </p> <p> Ние ще се погрижим всеки нов доброволец да получи указания, материали за гостите и материалите с игри за децата, предоставени от международния организатор „Six Seconds“ и адаптирани на български език от „FUNтазия“! </p> <p> Всеки доброволец от България ще бъде включен и в нашия уеб сайт, посветен на Фестивала у нас, с благодарност за усилията да бъде част от тези важни и полезни за децата инициативи. </p> <ol start="4"> <li> <strong>Има ли вече участници?</strong> </li> </ol> <p> С голяма радост споделям, че от страната вече има професионалисти от София, Пловдив, Добрич, Оряхово, Поморие и др., които вече са на картата ни за провеждането на фестивала и вече <strong> са включили над 400 български деца, които ще са част от POP-UP Festival </strong> . Фактът, че професионалисти в работата с деца и загрижените родители осъзнават необходимостта от подобни събития и широкото дискутиране на тематиката – е много вдъхновяващ. Това означава, че вече активно се търсят реално действащи подходи в работата с деца и се откриват такива в развиването на Емоционалната интелигентност от най-ранна детска възраст. </p> <p> Изключителни благодарности на екипа на Klassa.bg, че заедно с други медии от страната проявиха интерес към тематиката и предложиха подкрепа и партньорство в разпространението на идеята. Тъй като това е идея, съдържаща в себе си безброй полезни практики и решения, действително се надявам да достигне до все повече хора, професионалисти и родители. </p> <ol start="5"> <li> <strong> Късно ли България започва да коментира темата за Емоционалната интелигентност при деца? Казахте, че в цял свят това е актуална тема от над 20 години. </strong> </li> </ol> <p> Късно е, но е важно, че започва да се случва. Едно от преимуществата, които специалистите, които работят с деца и родителите от България имат в късното прохождане на темата у нас – е че вече не се говори за хипотетично ефективен подход за възпитание, образование и отглеждане на деца. За тези 20 години подходите са изследвани, научно-обосновани и развити, затова днес говорим за интегрирането <strong> на реално доказана методика, защитила своята ефективност в над 150 държави по света </strong> . </p> <p> Данните красноречиво показват, че училищата, които вече работят по развиване на Емоционалната интелигентност при деца отбелязват 50% подобрение на постиженията в тестове и 38% повишаване на средното ниво на получените оценки. </p> <p> Към това са добавени данни, че програмите, които се занимават с развиване на EQ, т.нар. „Social and Emotional Learning Programs”(SEL) правят учебната среда значително по-безопасно място: </p> <p> - Инциденти от нежелано поведение при учениците са отбелязали спад с 28% </p> <p> - Изключванията са намалели с 44% </p> <p> - Отчетено е намаление и за други дисциплинарни действия с 27% </p> <p> - Значителен ръст в статистиката на позитивно поведение от учениците - 63% </p>

Даяна Ханджиева е красивата лекарка Катерина от сериала по БТВ "Скъпи наследници"

На крехката възраст от 15 години Даяна решава да се занимава с шоубизнес заради желанието си да помага на много хора, а как по-добре да помогнеш освен чрез популярността си на голямата сцена. Тъй като пеенето не бил нейния талант се спряла на актьорското майсторство, в което впоследствие се оказва че е много добра. Записва се на курс по актьорско майсторство в първата школа, която излиза в търсачката. А след това – стъпиш ли веднъж на сцената няма връщане назад, въпреки че България не е Холивуд. В стечение на обстоятелствата кастинг режисьора на „Скъпи наследници“, както и продуцента Мишо Менкаджиев я избират за най-подходяща за образа на Катерина – младата и красива лекарка в сериала. Желанието и да играе в сериала даже прекратява бригадата и в Щатите, от където е принудена бързо да долети за да започнат подготовки и снимки за сериала. А най-голямата награда за връщането и е съзвездието от български актьори, на които тя симпатизира от малка. Интервю с младата и много талантлива актриса в предаването „120 минути“ със Светослав Иванов по БТВ може да видите тук: https://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/v-glavnata-rolia/dajana-handzhieva-sled-10-godini-iskam-da-imam-pone-2-3-deca-a-i-da-osinovja-dete.html

Гръцкият оператор WIND обогати новата си ТВ и видео услуга със старта на Viasat History, Viasat Explore и Viasat Nature

WIND VISION, нова ТВ и видео платформа в Гърция, стартира трите водещи документални канала от международната компания Viasat World. Viasat History, Viasat Explore и Viasat Nature стартираха едновременно със старта на новата платформа на 26 април, достъпна за всички клиенти на оператора WIND. С 4KTV резолюция и HDR 10 технология за оптимално изживяване, както и ТВ гайд за навигиране на съдържаннието по три възможни начина, WIND VISION може да се похвали като големия иноватор на гръцкия пазар в момента. Платформата има вградена функционалност за мултискрийн, което означава, че аудиторията може да ползва съдържанието когато, където и както пожелае. С харизматични водещи, експертни мения и фокус върху европейската история и предлагайки свеж поглед към вече познати истории, Viasat History е водещият посветен на история канал, който вече е част от програмата на WIND VISION. Програмните акценти при старта включват: документалният Истинската игра на тронове, представен от историка Дан Джоунс, проследяващ турбулентните векове на изграждане на ранна Европа; Султанът и светецът, разказ от Джеръми Айрънс за онзи момент в историята на кръстоносните походи, когато християнски свещеник (Франциск от Асизи) и султан (Султан Ал Камил) се срещат; както и Николай и Александра: Последените царе на Русия, една от най-известните двойки в модерната история, с водещ Д-р Сузана Липскомб, историк, автор, презентатор и отличен с награди учен. Прям и пламенен, Viasat Nature показва изумителни места и същества от естествения свят, с увлекателни истории от изявени водещи, които придават живот на разказа и отвеждат зрителя до дестинации с „дива“ красота. Текущата програма включва Смъртоносни австралийци: поглед от близо към тайния живот на най-известните, а понякога – най-малко познати – убийци на Австралия, включително отровни змии, смъртоносни медузи, чудовищни крокодили и отровни паяци; Разговор с животни, пък, ни запознава с истинскиата Д-р Дулитъл, Луси Кук, чиято мисия е да установи как комуникират животните. Любопитен, приключенски и решителен, Viasat Explore разкрива новото и необикновеното – от най-скорошни проучвания до ежедневния живот на герои, които правят нещата различно. Сред програмните акценти са Каскадьорска наука с най-изумителни истории и клипове на каскади, шеги и домашни експерименти, уловени от камера; втори сезон на състезателното риболовно шоу Риболовни войни, който стартира едновременно със старта на услугата WIND Vision, както и документалния филм в 8 части Въоръжени мъже: Изкуството на войната - известният холивудски актьор Дани Трехо е домакин на екип от занаятчии, които умело възпроизвеждат емблематични исторически оръжия с древни и модерни инструменти. Viasat History, Viasat Explore и Viasat Nature показват едни от най-търсените заглавия като повечето предавания са създадени в последните три години. “Посветили сме се на това да предоставяме най-харесваното съдържание и сме очаровани, че разширяваме присъствието си и чрез услугата WIND VISION. Мисията ни е да сме близо до нашите партньори - операторите и да разбираме техните нужди, за да продължим да им даваме съдържанието на световно ниво, което е релевантно за клиентите им”, коментира Тамаш Хорват, Търговски директор на Viasat World. “WIND VISION е най-напредничавата ТВ и видео платформа в Гърция и вярваме, че тя ще промени правилата на играта на гръцкия пазар. Иновативна, не само за Гърция, но и на глобално ниво. С включването на Viasat Explore и Viasat Nature, както и на всепризнатия Viasat History, ние обогатяваме селекцията си от документални програми, като даваме нови, качествени възможности за избор на клиентите ни, които се интересуват от дивата природа, животните, откритията и науката, както и от документани предавания за история. Това е от голямо значение за обещанието, което сме дали на нашите клиенти да им предлагаме атрактивно съдържание чрез уникално ТВ изживяване и бележи началото на партньорството ни с глобалната мрежа Viasat World”, каза Херман Райдл, Главен ръководител Стратегически & дигитални трансформации в WIND Hellas. Прочети още : https://www.actualno.com/cinema/gryckijat-operator-wind-obogati-novata-si-tv-i-video-usluga-sys-starta-na-viasat-history-viasat-explore-i-viasat-nature-news_676340.html © Actualno.com

Кой взе наградите на кинофестивала в Кан през 2018 година

Ясни са големите победители от кинофестивала в Кан. Филмът „Площадът” на шведския режисьор Рубен Остлунд получи престижното отличие „Златна палма”. 19 филма в официалната състезателна програма и две седмици блясък и кино. Това беше 70-ото юбилейно издание на фестивала в Кан. Престижната „Златна палма” обаче е само една. СНИМКИ НА ЩАСТЛИВИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ ВИЖТЕ ТУК Сатиричният филм „Площадът” осмива нетолерантността на хората на изкуството към различните и хората в нужда. Шведският режисьор Рубен Остлунд критикува малодушието на имащите спрямо мигрантите, бежанците и бездомните. „Нереално е, фантастично е и съм толкова щастлив, че избраха филм с такова съдържание. Целта ни беше да направим забавен филм и в същото време да се заемем с важни въпроси. Много съм щастлив, че те избраха точно този филм”, заяви режисьорът Рубен Остлунд. Отличието „Гран При” беше присъдено на френския „120 удара в минута”, с режисьор Робен Кампийо. Филмът разказва за анти СПИН кампанията в Париж през 90-те години, която се бори с безразличието пред смъртоносната епидемия. Наградата за най-добър режисьор взе София Копола за филма „Измамените”. Никол Кидман си тръгна със Специалната награда на юбилейното издание на кинофестивала за ролите й в два филма – „Измамените” и „Убийството на свещен елен”. За най-добра актриса журито обяви Диане Крюгер, за ролята й във филма „Изневиделица”. Хоакин Финикс бе удостоен с награда за най-добър актьор за ролята му на ветеран от Ирак във филма на британката Лин Рамзи „Никога не си бил действително тук”. https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183501/раздадоха-наградите-на-кинофестивала-в-кан-видеогалерия

Детският празник "Том и Джери‘‘2018 се проведе за осма поредна година.

Детският празник "Том и Джери‘‘2018 се проведе за осма поредна година. Спортното събитие е насочено към децата в нашия град. Главната му идея е насърчаване към системни спортни занимания и повишаване на спортната култура на децата от най-ранна възраст. Събитиeто се проведе в столицата в зала "Сиконко" на 12, 13 и 19 май 2018г. В празника бяха представени: художествена гимнастика, спортни, народни, модерни и мажоретни танци, йога, гимнастика и турнир по футбол. Мотото, което обедини всички участници и даде знак за креативност и мисия на празника беше ,,Да върнем децата към спорта“ . Събитието се състоя с генералната подкрепа на Българската Асоциация Спорт за Всички. Деца от 3 до 12 годишна възраст вдигнаха адреналина на всички родители и гости на турнира по футбол с научените през годината умения и приложението им в реална състезателна обстановка. Празника продължи три дни, в зависимост от разпределението на различните възрастови групи. Събитието беше открито с уникални танцови хореографии на деца от столични детски градини и училища. Победител в ученическия футболен турнир за 1 и 2 клас стана отбора на 42 ОУ, а за 3 и 4 клас бе отбора на 156 ОУ с треньор Кирил Беров. При децата от детските градини в турнира по футбол нямаше класиране, тypниpът бе с демонcтpативен и развлекателен характер. Така всички отбори от най-малките представители бяха победители, като получиха купи, медали и грамоти. Организирането на празника за всички подрастващи бе със съдействието на Министерство на физическото възпитание и спорта, съорганизатор на събитието бе Българската асоциация "Спорт за всички", основен партньор на празника бе фирма "ФАМОЗО ЛАЙН” ЕООД - лидер в производството на дървена стъклопакетна дограма, екстериорни и интериорни врати от масивна дървесина по европейските стандарти, Български футболен съюз, Езиков център "Бизи", химическо чистене - "Макс клийн", Петър Гривеков- художник, Queisser Pharma Bulgaria LTD, "Алта България", "Ел Би Булгарикум" ЕАД и Вафли "Нелис".